An open letter to the Dutch geo register

Back in February I emailed (see below) the Dutch geographical information register (NGR) about why I think many developers shun it. My main observation was that a number of key features are so buggy that it’s impossible to use the site effectively (actually: at all).

The best way, I wrote, to fix the bugs (and reconcile with the devs) is to open a free-for-all issue tracker on Github to collect reports (and host documentation). The email triggered a chain of events that resulted in a good spirited “let’s hack the register” meeting in a fort, a geo workshop at a Hack de Overheid hackathon, an ad-hoc documentation sprint and now, to my great delight, a new page on the register’s site titled “For developers” that spurs the documentation we produced during the “sprint”.

I hereby wish to express my gratitude to the NGR team for picking up our work. I also like to thank the folks who contributed during the “sprint” and outside of it and cordially invite them to keep contributing.

Now, the documentation on the developers page is not perfect by a long shot, but it is a good start. It’s up to us to make it better; I thus wish to extend an invitation to all who want the NGR (and geo in general) to become better to pitch in.

Exhibit A: my email to the NGR (in Dutch)

Geachte heer/mevrouw,

onlangs is de tweede versie van het NGR gelanceerd. Ik verheudge me enorm op een 2.0 versie van de oude (en grotendeels onbruikbare) NGR maar al gauw verdween mijn enthousiasme omdat ook de nieuwe NGR moeilijk te gebruiken is met name door niet-geo mensen en developers. Datasets vinden is moeizaam omdat o.a. de interface niet afgewerkt is: de browser back-knop werkt niet, er wordt veel te veel niet-relevante informatie getoond, het is onduidelijk hoe een dataset te downloaden is (al helemaal als een dataset geen WMS/WFS links heeft), de viewer is onnodig complex, ziet er onaantrekkelijk uit en werkt vaak niet.

Mijns inziens zijn deze gebreken dodelijk voor de adoptie van zowel het NGR als geo-diensten in het algemeen in Nederland. Vooral niet-geo developers haken snel af: https://twitter.com/ikbeneugene/status/318406970812022785 Maar ook jonge open data initiatieven laten geo links liggen: geen van de nieuwe (stedelijke) open data portalen gebruiken OGC geoservices terwijl een groot deel van de gegevens die zij aanbieden ruimtelijk zijn. Diensten zoals http://opendatanederland.org/nl/open-data-kaart moeten mijns inziens door het NGR/pdok geleverd worden.

Het gevaar bestaat namelijk dat niet-geo/GIS mensen volledig van geoservices en -standaarden afstappen en eigen ontsluitingsmechanismen ontwikkelen. Hier de “BAG” van Chicago op github: https://github.com/Chicago/osd-building-footprints i.e. geen standaarden, geen metadata, niets. Het aantrekkelijke van bijv. github is dat deze dataset met een simpele git clone commando binnen te halen is. Wat veel mensen niet weten is dat het binnenhalen van een WFS even makkelijk is met ogr2ogr (met alle voordelen hiervan i.e. transformaties van coordinaten en formaten). Toch wordt geo als moeilijk, onduidelijk en mysterieus ervaren (https://speakerdeck.com/ndkv/open-geo-data-in-the-netherlands-and-beyond).

Dit komt deels door de gebrekkige presentatie van geo op, onder andere, het NGR.

Het grootste probleem van het geo vakgebied in Nederland is het ontbreken van een heterogene community. Geoservices en -diensten worden vooralsnog door een klein groep specialisten begrepen en gebruikt. Niet-geo geinteresseerden zoals ontwikkelaars, kunstenaars en ontwerpers vinden het lastig om geo-diensten aan te spreken omdat de informatie hierover schaars en gebrekkig is.

Het NGR kan, samen met pdok.nl, een sleutelrol spelen in het populariseren van geodata mits het een aantal verbeteringen doorvoert. Een mooi streven voor ‘t NGR is bijv. de Zwitserse geoportaal: admin.geo.ch PDOK.nl kan het complementaire rol dienen van trefpunt/onderwijspunt voor open geo data enthousiastelingen, een plek waar men leert hoe de standaarden werken en hoe ze te gebruiken zijn voor bijv. visualisaties en niet-geo doeleinden. Zie bijvoorbeeld de instructies bij de “BAG” dataset van Chicago: https://github.com/Chicago/osd-building-footprints.

Om het NGR te verbeteren stel ik voor om een openbare issue tracker op te zetten waarop een discussie gevoerd en gevolgd kan worden over de huidige gebreken van pdok.nl, NGR, services, etc. en toekomstige ontwikkelingen. Een issue tracker stelt de gebruikers van het NGR in staat om makkelijk bugs (niet werkende services) en gewenste verbetring te melden. In tegenstelling tot de huidige feedback procedure middels forms, zijn de meldingen in een issue tracker voor iedereen zichtbaar. Dit zorgt ervoor dat bugs maar 1 keer gemeld worden en iedereen mee kan doen aan de discussie. Issue trackers zijn een transparant communicatiemiddel en een essentieel onderdeel van een community: ze brengen de gebruikers dichter bij de organisatie, maar belangrijker, ze brengen de gebruikers dichter bij elkaar. Ik heb een voorbeeld issue tracker op github aangemaakt: https://github.com/ndkv/nationaalgeoregister/issues Hier staan ondertussen mooie voorbeelden van de krachten van een issue tracker: bugs worden gemeld, er onstaat discussie, men helpt en onderwijst elkaar waar nodig en, wellicht het belangrijkste pluspunt, ze schrijven documentatie: https://github.com/ndkv/nationaalgeoregister/blob/master/TMS-client-conf.md

Graag verneem ik van u wat u van deze observaties en voorstellen vindt en in hoeverre ze binnen het pdok/NGR visie passen. Ik vind het ook interessant om te horen/lezen wat uw toekomstige plannen zijn met het NGR.

Tevens kunt u de issue tracker op github op elk moment van mij overnemen.

Met vriendelijke groet,
SimeonLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

You may use these tags : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>